חפשו את החצי השני שלכם

מדיניות ביטולים

מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש באתר www.shovavim.co.il ובאפליקציית הכרויות שובבים, ביטול ההתקשרות יהיה כמפורט להלן:
  1. שירותי החברה הינם שירותי מנוי חודשי המתחדש באופן אוטומטי. ככל שהלקוח מבקש להפסיק את החידוש האוטומטי, עליו לעשות כן באופן אקטיבי.
  2. כדי לבטל חידוש אוטומטי של מנוי, באפשרות הלקוח (1) להיכנס לאתר או לאפליקציה ולעבור לדף הפרופיל האישי, ולאחר מכן ללחוץ על "ביטול מנוי", לצד "חידוש מינוי אוטומטי" לסמן את הרובריקה "כבוי" (2) לשלוח דוא"ל עם בקשת לבטל את המנוי לכתובת [email protected]. בדוא"ל על הלקוח לציין את כתובת הדוא"ל והסיסמא איתם נרשם ומספר תעודת זהות.
  3. אם הלקוח ביטל את חידוש המנוי האוטומטי, השירותים יהיו זמינים לו עד סוף תקופת המנוי באותה עת.
  4. כל הרכישות אינן ניתנות להחזר וביטול ההתקשרות ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, בכפוף לכך שהלקוח ימסור בהודעת הביטול פרטים מדויקים אודות התקשרותו, לרבות כתובת דוא"ל עמה נרשם, סיסמא ומספר תעודת זהות.
  5. הלקוח רשאי למחוק את חשבונו אך מחיקת חשבון לא תבטל את ההתקשרות ויש לבטלה כאמור במדיניות זו ובתנאי השימוש באתר. מודגש בזאת כי אם הלקוח ימחק את חשבונו ולא יבצע ביטול אקטיבי של ההתקשרות כאמור במדיניות זו ובתנאי השימוש באתר, המנוי שלו לא יפקע וימשיך להתחדש באופן אוטומטי והלקוח יחויב בהתאם.
  6. כל האמור במדיניות ביטולים זו בא להוסיף על הוראות תנאי השימוש באתר והוא יחול בכפוף לאמור בתנאי השימוש.
תמצאו קשר לכל מטרה עוד היום, פשוט וקל     הרשמה חינם >
אתר הכרויות שובבים