חפשו את החצי השני שלכם

מדיניות פרטיות -אתר שובבים

מדיניות הפרטיות של חברת ש.ב שירותי תוכן בע"מ ח.פ. 516613635

("החברה")


1.       תכולת מדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטיות זו חלה על אתר האינטרנט של החברה – https://www.shovavim.co.il/ ("האתר") והאפליקציה של החברה וכל השירותים שמפעילה החברה. האמור במדיניות פרטיות זו בא להוסיף על תנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם. מודגש בזאת כי בעצם השימוש בשירותי החברה באתר או ביישומון "שובבים", אתה מסכים לכל ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זאת, ונותן את הסכמתך הבלתי מסויגת, על אף כי לא חלה עליך החובה על פי דין לעשות כן, שהמידע אודותייך ייאסף על ידי החברה וישמר במאגרי מידע וכן יועבר לצדדים שלישיים בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

2.       פעילות על פי דין

החברה פועלת בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו. ידוע לך כי ייתכן והחברה תייאלץ להעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הקשורים במתן השירות ואתה נותן את הסכמתך המלאה לכך ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם כך.

3.       דיוור ישיר

הרשמה לאתר על ידי המשתמש תהווה אי שור והסכמה להיכלל ברשימת משתמשי האתר ולקבל דיוור ישיר מאת החברה. המשתמש רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת משתמשי האתר ולבטל את הדיוור הישיר אליו והחברה תפעל להסרתו מרשימת הדיוור בתוך זמן סביר.

4.       המידע שנאסף

על מנת שהחברה תוכל להעניק לך את שירותיה באופן אפקטיבי, היא אוספת מידע אודותיך ועל השימוש שלך בשירותיה כגון יומוני גלישה, וכן מידע מצדדים שלישיים, כאשר לדוגמא אתה מתחבר לשירותי החברה מחשבון הגוגל שלך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה אוספת עליך את המידע הבא:

המידע שאתה מעביר לחברה

מבלי שחלה עליך החובה לעשות כן, אתה בוחר להעביר לחברה מידע בעת השימוש בשירותיה, לרבות אך לא רק:

4.1.   טלפון, כתובת דוא"ל, מגדר, תאריך לידה ועם מי תרצה ליצור קשר.

4.2.   נטייה מינית, מוצא אתני, מידע פיזיולוגי (גובה, משקל, צבע עיניים וכד'), מצב משפחתי, מצב כלכלי, אמונות דתיות ודעות פוליטיות.

4.3.   פרטים אישיים שאתה רושם בביוגרפיה שלך, תחומי עניין ותמונות שלך.

4.4.   הפרטים שאתה מוסר למשתמשים אחרים בהתכתבויות איתם.

המידע שהחברה מקבלת מצדדים שלישיים - החברה מקבלת מידע אודותיך ממשתמשים אחרים ומחשבון הגוגל שלך.

המידע שנוצר או נאסף באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בשירותי החברה – יומני גלישה, שימוש בתכונות מסוימות, אופן השימוש בשירותים, המכשירים באמצעותם התחברת וכדומה.

מידע שנאסף על קובצי Cookie – החברה משתמשת ועשויה לאפשר לאחרים להשתמש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות (לדוגמה, משואות אינטרנט, פיקסלים וערכות SDK) כדי לזהות אותך ו/או את המכשירים שלך.

5.       אופן שימוש במידע

הסיבה העיקרית שהחברה משתמשת במידע שלך היא כדי לספק ולשפר את השירותים שלה. בנוסף, החברה משתמשת במידע שלך כדי לעזור לשמור על הבטיחות שלך ושל הקהילה. להלן פירוט של חלק מהסיבות לאיסוף המידע.

5.1.   כדי לנהל את חשבונך ולספק לך את שירותי החברה

-         ליצור ולנהל את החשבון שלך

-         לספק לך תמיכת לקוחות ולהגיב לבקשות שלך

-         לתקשר איתך לגבי שירותי החברה

5.2.   כדי לעזור לך ליצור קשר עם משתמשים אחרים

-        להמליץ עליך למשתמשים אחרים ולהמליץ לך על משתמשים אחרים

-         הצגת פרופילי משתמשים זה לזה

-         לאפשר למשתמשים לחפש משתמשים וליצור עמם קשר

5.3.   לשפר את השירותים ולפתח שירותים חדשים

-         סיקור אינטראקציות עם צוותי שירות לקוחות כדי לשפר את איכות השירות

-         להבין כיצד משתמשים משתמשים בדרך כלל בשירותים כדי לשפר אותם

-         לפתח תכונות ושירותים חדשים

5.4.   כדי למנוע, לזהות ולהילחם בהונאות ובפעילויות בלתי חוקיות או בלתי מורשות אחרות

-         למצוא ולטפל בהפרות מתמשכות או חשודות של תנאי השימוש

-         להבין טוב יותר ולהתקין אמצעים נגד הפרות של תנאי השימוש

-         לשמור נתונים הקשורים להפרות של תנאי השימוש  כדי לטפל בהפרה ולמנוע הישנות

-         לאכוף או לממש את זכויות החברה.

5.5.   כדי להבטיח ציות לחוק

-         ציות לדרישות גורמים מוסמכים.

-         סיוע לאכיפת הדין.

6.       שיתוף המידע

מכיוון שהמטרה של החברה היא לעזור לך ליצור קשרים משמעותיים, השיתוף העיקרי של המידע של המשתמשים הוא, כמובן, עם משתמשים אחרים. החברה גם משתפת מידע של משתמשים מסוימים עם ספקי שירות ושותפים המסייעים לה בהפעלת השירותים, עם חברות אחרות הקשורות אליה בקשר מסחרי מסוים, ומסיבות מפורטות כמפורט להלן, ובמקרים מסוימים, עם רשויות המדינה.

6.1.   עם משתמשים אחרים

-         אתה משתף מידע עם משתמשים אחרים כאשר אתה חושף מרצונך מידע על השירות (כולל הפרופיל הציבורי שלך). אנא היזהר עם המידע שלך וודא שהתוכן שאתה משתף הוא דברים שאתה מרגיש בנוח להיות גלוי.

-         אם תבחר להגביל את הקהל עבור כל הפרופיל שלך או חלק ממנו או עבור תוכן או מידע מסוים אודותיך, הוא יהיה גלוי בהתאם להגדרות שלך.

-         אם מישהו מגיש דוח אשר מתייחס לפעילות שלך (כגון טענה שהפרת  את תנאי השימוש או את הנחיות הקהילה), החברה עשויה להודיע למדווח על פעולות, אם בכלל, שנקטנו כתוצאה מהדיווח שלו.

6.2.   עם ספקי השירות והשותפים

החברה משתמשת בספקים כדי לעזור לנו להפעיל, להפיץ, לשווק ולשפר את השירותים שלה, כגון אירוח ותחזוקת נתונים, ניתוח, טיפול בלקוחות, שיווק, פרסום, עיבוד תשלומים ופעולות אבטחה. החברה גם משתפת מידע עם ספקים המפיצים ומסייעים לה בפרסום השירותים שלה.

6.3.   עבור עסקאות תאגידיות

החברה עשויה להעביר את המידע שלך אם היא מעורבת, בין אם באופן מלא או חלקי, במיזוג, מכירה, רכישה, פיצול, ארגון מחדש, ארגון מחדש, פירוק, פשיטת רגל או שינוי אחר של בעלות או שליטה.

6.4.   עם רשויות אכיפת החוק / כאשר נדרש על פי חוק

החברה עשויה לחשוף את המידע שלך במידת הצורך הסביר: (i) כדי לציית להליך משפטי, כגון צו בית משפט, הזמנה לדין או צו חיפוש, חקירה ממשלתית/אכיפת חוק או דרישות משפטיות אחרות; (ii) לסייע במניעה או בגילוי של פשע (בכפוף לדין); או (iii) כדי להגן על ביטחונו של כל אדם.

6.5.   כדי לאכוף זכויות משפטיות

החברה עשויה גם לשתף מידע: (i) אם השיתוף יפחית את החבות שלה אל מול טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מסוימות; (ii) כדי להגן על זכויותיה וזכויות המשתמשים, השותפים העסקיים או בעלי עניין אחרים; (iii) לאכוף את ההסכמים שלה; וכן (iv) לחקור, למנוע או לנקוט פעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד להונאה או עוולה אחרת.

6.6.   בהסכמתך או לבקשתך

בהסכמתך, החברה עשויה להשתמש ולשתף מידע שאינו אישי (כלומר, מידע אשר כשלעצמו אינו מזהה מי אתה, כגון פרטי מכשיר, נתונים דמוגרפיים כלליים, נתונים התנהגותיים כלליים ומיקום) ומידע אישי בכל אחת מהנסיבות לעיל. החברה עשויה גם לשתף מידע זה עם צדדים שלישיים (בעיקר מפרסמים) כדי לפתח ולספק פרסום ממוקד בשירותי החברה וכדי לנתח ולדווח על פרסום שאתה רואה.

7.       סמכויות נוספות

7.1.   החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי "לוג" הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכד') ולעשות בהם שימוש כלפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והמשתמש נותן הסכמתו המפורשת לכך.

7.2.   ככל ובאתר יפורסמו פרסומות כלשהן שלא מטעם החברה ישירות, מובהר כי הפרסומות הינן באחריות צדדים שלישיים, אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן, לרבות בכל הנוגע לאיסוף המידע על ידי המפרסמים האמורים ויוחלו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים, לרבות בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות והמשתמש יוכל לפעול למול הצדדים השלישיים ככל וימצא לנכון והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו כנגד החברה.

8.       שמירה על סודיות מידע

8.1.   מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש באתר החברה, החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.

8.2.   לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמש.

8.3.   החברה תהא רשאית להעביר את המידע תחת כללי הסודיות הנדרשת לכל העברה לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הכרוכים בביצוע היעוץ ולרשויות החוק הרלבנטיות במדינות להם משתייכים אותם צדדים שלישיים.

9.       שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן או לשנות מדיניות זו בכל עת. הודעה על כל שינוי מהותי תפורסם בדף זה עם תאריך כניסה לתוקף מעודכן. בנסיבות מסוימות, החברה עשויה להודיע לך על שינוי במדיניות באמצעות דוא"ל או באמצעים אחרים; עם זאת, אתה אחראי לבדוק באופן קבוע דף זה עבור כל שינוי. המשך הגישה או השימוש שלך בשירותי החברה מהווה את הסכמתך המתמשכת לכל שינוי, וכתוצאה מכך, תהיה מחויב מבחינה משפטית לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לשינוי בתנאים, עליך להפסיק לגשת לשירותי החברה או להשתמש בהם באופן מיידי.

10.    יצירת קשר ובירורים - באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין מדיניות פרטיות זו ו/או בכל עניין במשלוח הודעת דוא"ל לכתובת [email protected]

תמצאו קשר לכל מטרה עוד היום, פשוט וקל     הרשמה חינם >
אתר הכרויות שובבים